Helsesøster

Informasjon fra helsesøster:

Til foreldre/foresatte.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen har til formål å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Helsetjenesten består av helsesøster og ved behov fysioterapeut og ergoterapeut. Dersom det er behov for lege, må foresatte kontakte elevens fastlege.

Ved skolestart blir elevens journal overført fra helsestasjon til skolehelsetjenesten. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig og vil ikke bli meddelt andre uten foresattes samtykke.

Program for skolehelsetjenesten:

1.klasse.    Eleven innkalles til en samtale og helseundersøkelse hos helsesøster sammen med en foresatt. Måling av høyde, vekt og hørsel.

2.klasse.    Vaksinering: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

3.klasse.    Gruppesamtale med fokus på helse, trivsel og omsorg. Måle høyde og vekt.

5.klasse.    Undervisning om pubertet og egenomsorg.

6.klasse.    Vaksinering: Meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Tilbud om gruppe for barn som har to hjem.

7.klasse.    HPV- humant papilloma virus. En forebygging av livmorhalskreft som tilbys jentene.           

 

Alle elever kan etter behov ha kontakt med helsesøster ved henvendelse fra foresatte, lærer eller eleven selv. Helsesøster er en del av skolens tverrfaglige samarbeidsteam.

 

Vennlig hilsen

Vigdis Meli

Helsesøster i skolehelsetjenesten, tlf. 408 01 433

Velkommen

Se også vår Facebook-side

Telefon: 330 47 650 / 904 03 402

 
Nyheter
Animasjon på kino
Omtale i Gjengangeren angående Burotaksjonen
 
Omtale i Norske Bransjemagasinet

Linker for elever

l-alarmtelefonen-.jpg

For foreldre

Litteratur

www.montessorinorge.no

Vi følger samme skolerute som Horten kommune

www.horten.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne hjemmesiden er lagd med N.nu, skaff deg din egen hjemmeside.(info & kontakt)