Skoleskyss

Horten Montessoriskole sine elever benytter ordinær rutebuss til og fra skolen.

Elevene går på gang- og sykkelsti fra svingen ved Løvøya til skolen. Ved Løvøya er det egen undergang, slik at elevene ikke krysser bilvei. 

Elevene som tar buss, går samlet fra skolen til bussholdeplassen.

 

Generelt om skyss til grunnskolen

Skyssordningen omfatter elever i grunnskolen, 1. - 10. trinn. Følgende elevgrupper har rett til fri
skyss.

Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei,og elever i 2. – 10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.

Elever som på grunn av funksjonshemming og som etter legeerklæring har behov for skyss.

Elever ved friskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.

Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei.

 

Les nødvendig info før du bestiller skolekort:

skoleskyssregler.pdf

retningslinjer-skoleskyss.pdf

info-om-elektroniske-skolekort.pdf

For mer info, ta en titt på VKT sine nettsider.

Velkommen

Se også vår Facebook-side

Telefon: 330 47 650 / 904 03 402

 
Nyheter
Animasjon på kino
Omtale i Gjengangeren angående Burotaksjonen
 
Omtale i Norske Bransjemagasinet

Linker for elever

l-alarmtelefonen-.jpg

For foreldre

Litteratur

www.montessorinorge.no

Vi følger samme skolerute som Horten kommune

www.horten.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne hjemmesiden er lagd med N.nu, skaff deg din egen hjemmeside.(info & kontakt)